Folde t – Performance

Written by admin on . Posted in Startpage

Folde t Performancen Folde t går ut på at en kvinnelig danser gjentatte ganger og med stadig større kraft spenner bein på seg selv. Den er opprinnelig laget som kunstfilm, men ble fremført på spongulvet i en replika av et anatomisk teater under Skulpturbiennalen 2013.   På Fjøsfestivalen vil danseren Ellesiv Selseng fremføre den på tunet, mens videoen vil bli vist gjennom hele festivalen på en skjerm i festivalbiblioteket.

Kunstner Ingrid Eggen, som står bak Folde t, sier selv at “prosjektet undersøker handlingsmønstre i forhold til å ta beslutninger. Å repetetivt spenne ben på seg selv krever ekstrem kroppskontroll, men uttrykker jo det motsatte.” Vi tolker det også som en fremvisning av kroppslige og mentale hindringer mennesket pålegger seg selv, og som man forsøker å overkomme. Målet er en kropp i fri bevegelse, og beherskelse av omgivelsene.

Folde t blir vist under fjøsfest lørdag 26.juli kl. 19.30 på tunet.

Se video Folde t:
LES notis om performancen i Morgenbladet